Vänföreningen

Välkommen som medlem i Föreningen Djursholms Kapellvänner!

Det finns många bra anledningar att stödja och kanske till och med engagera sig i Djursholms kapell:

 • Djursholms kapell är ett andligt vattenhål i Djursholm där verksamheten präglas av öppenhet, ekumenik och ett ideellt engagemang
 • Djursholms kapell är en viktig kulturbärare och ett vackert landmärke i Djursholm
 • Djursholms kapell är en av de mest älskade och anlitade förrättningskyrkorna i Stockholms stift
 • Djursholms kapellvänner anordnar och bjuder in till föredrag och författarträffar flera gånger per år

Vänföreningens syfte är att sprida kännedom om Djursholms kapell och verksamheten, främst genom att anordna föredrag och att delta i andra evenemang. Vi stöder också verksamheten ekonomiskt genom de medel som kommer in via medlemsavgifter och donationer. Dessa slussas sedan vidare till stiftelsen som är ansvarig för driften och innehållet i verksamheten.

Vill du stödja kapellet, kanske engagera dig eller har du en bra idé som kan främja kapellets verksamhet – tveka inte att höra av dig till kapellvannerna@djursholmskapell.se.

Föreningen är öppen för alla och välkomnar varmt nya medlemmar oavsett bostadsort. Medlemsavgiften är 200 kr/år och hushåll. Gåvor och donationer tas tacksamt emot. Föreningens plusgirokonto är 17 03 68-5.

Styrelseledamöter fram till årsmötet 2024 är:

 • Karl-Fredrik von Axelson 
 • Ann Kyhle van Beirs
 • Carl-Reinhold Bråkenhielm, ordförande 
 • Christina Löfsten, sekreterare
 • Mats-Ola Mattsson, kassaförvaltare
 • Christina Murray
 • Ann Ryberg
 • Lasse Svensson
 • Fredrika Werner

Bli kapellvän redan idag!  Skänk ett medlemskap till någon du bryr dig om!