Stiftelsen Djursholms kapell

Kapellets verksamhet drivs genom Stiftelsen Djursholms kapell i samarbete med Danderyds församling. Kapellet är invigt i Svenska kyrkan (1902).

I kapellet tjänstgör inte enbart inbjudna präster och lekmän, det finns även kapellvärdinnor och kapellvärdar som utför olika arbetsuppgifter som behövs för att driva verksamheten i kapellet. 

All verksamhet sker på ideell basis. Alla som medverkar gör det med glädje och trivs med sina respektive sysselsättningar. För dem har det blivit ett privilegium att få vara med i kapellets olika aktiviteter.

Styrelsen i Stiftelsen Djursholms kapell består av

  • Ingrid von Heijne
  • Peter Holmstedt, kassaförvaltare
  • Christiane Højlund (musik)
  • Åsa Jonzon
  • Ann Kyhle van Beirs
  • Lars Lindén, ansvarig byggnad
  • Ann Ryberg, sekreterare
  • Lasse Svensson, ordförande

Har du intresse av kapellverksamheten, att bevara den fina byggnaden och kulturen runt den och vill bidra i arbetet hör av dig till ordförande Lasse Svensson, info@djurholmskapell.se.

Stiftelsens intäkter består bland annat av bidrag från Danderyds församling och Föreningen Djursholms Kapellvänner, avgifter för förrättningar, medlemsavgifter, gåvor och riktade insamlingar.