Psalmdiktaren Beskow

Natanael Beskow finns representerad i 1986 års psalmbok med originaltexter till sju verk (nr 26, 92, 95, 162, 314, 380 och 508) och med bearbetningar av fem verk (nr 79, 191, 195, 427, 634).

Han har även förekommit i de båda tidigare psalmböckerna för Svenska kyrkan (1921 och 1937) och i frikyrkliga psalmböcker såsom Psalmer & Sånger 1987 och Lova Herren 1988.

Ett urval Beskow-psalmer:

 • Ack saliga dag, som i hoppet vi bidar (1986 års psalmbok nr 314, skriven 1887)
 • Den dag du gav oss, Gud, är gången (Herren Lever 1977 nr 885 samt 1986 års psalmbok nr 191, bearbetad 1936 från Johan Alfred Eklunds översättning)
 • Ditt verk är stort, men jag är svag (1986 års psalmbok nr 95, skriven 1885)
 • Du härlige som gick på jorden (Psalmer och Sånger 1987 nr 671)
 • En dag skall uppgå för vår syn (1986 års psalmbok nr 634, Växelsångens körsekvenser, översatta 1920)
 • Fader, du som livet tänder (1986 års psalmbok nr 380, skriven 1919)
 • Gud är din Fader, tro honom blott (Psalmer och Sånger 1987 nr 622)
 • Gud är mitt ibland oss (1986 års psalmbok nr 79, bearbetad 1934)
 • Kärlek av höjden (1986 års psalmbok nr 92, skriven 1885)
 • Liv av liv (Psalmer och Sånger 1987 nr 681)
 • Nu kommer kväll med vilans bud (1986 års psalmbok nr 508, skriven 1921)
 • Nyårsaftonspsalmen
 • O Gud, vår hjälp i gångna år (1986 års psalmbok nr 195, översatt Isaac Watts text 1934)
 • Ringen, I klockor (1986 års psalmbok nr 427, bearbetad 1936 från Emilia Ahnfelt-Laurin, samt ändrad till Ring, alla klockor i Psalmer och Sånger 1987 nr 493)
 • Som sol om våren stiger (1986 års psalmbok nr 162, skriven 1919)
 • Tränger i dolda djupen ner (1986 års psalmbok nr 26, skriven 1919)
 • Vad är all lust på jorden (Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 nr 563 och Lova Herren 1988 nr 747)
 • Väldigt går ett rop över land, över hav (Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 nr 603 och Nya psalmer 1921 nr 543)