Om kapellet – på 2 min

Det tal Hans Fletcher, dåvarande ordförande i Stiftelsen Djursholms kapell, höll vid kungaparets besök i kapellet den 6 september 2012, fungerar utmärkt som en snabb översikt av utvecklingen i Djursholms kapell.

Första gången Sveriges konung hedrade kapellet var år 1902 då kung Oskar II beviljade kapellets invigning i Svenska kyrkan.

Historia
Djursholm var då ett nybyggarsamhälle. Församlingen hade inte avdelat präst för Djursholm och man såg sig om efter predikant utanför församlingen. Natanael Beskow berättar: ”En Djursholmare, nära vän med min fästmö, fäste uppmärksamheten vid mig”. Fästmön var Elsa Beskow. Hon finns fortfarande med i kapellet, hon var modell när Natanael Beskow målade jungfru Maria här över koret.

Beskow var både konstnär och teolog. Han prästvigdes inte, han kunde inte instämma i den tidens prästlöften. 

Han predikade under tre år i stora salen i Djursholms slott – den blev snart för liten.

Vänner samlade in 4.000 kr, överlämnade pengarna till fyra herrar med uppdraget ”att låta uppföra en kyrka på Djursholm”. Arkitekten Fredrik Lilljekvist, som senare ritade bland annat Kungliga Dramaten i Stockholm, gjorde ritningarna – gratis. 

Man förutsåg att kostnaden skulle bli mycket högre än 4.000 kr men fyllda av tillförsikt startade de fyra bygget, nya penninggåvor inflöt, inventarier som orgel, altarskåp och kyrkklocka skänktes. 

Allt var säkert inte så problemfritt som det kan verka av min beskrivning men kapellet invigdes i december 1898 och våren 1902 beviljades i ett kungligt brev kapellets invigning i Svenska kyrkan.

Beskow predikade varje, senare varannan söndag under 35 år. En ny tågstation anlades, söndagar stannade tåget strax nedanför kapellet i tid för gudstjänsterna. 

Kapellets första organist var Alice Tegnér, hon spelade under 15 år – gratis förstås. Hon var fru Musika på Djursholm. Vi minns nog alla till exempel Mors lilla Olle och Ekorr’n satt i granen. Hon skapade mycket musik för kapellet, Viktor Rydbergs Gläns över sjö och strand tonsattes av henne. 

Byggnaden
Byggnaden har för ett par decennier sedan återställts i ett skick så nära det ursprungliga som möjligt. Arkitekten, som bodde strax nedanför kapellet, arbetade omväxlande med kapellet – gratis förstås – och Sixtinska kapellet i Vatikanen.

Dagens verksamhet
Jag har nu talat om kapellets tidiga historia, det är avsiktligt eftersom vi genom åren har försökt bevara kapellets särdrag; lekmannaburet, ekumeniskt, en fri och oberoende kyrka.

Nu utgör vi stor del av Svenska kyrkans närvaro i Djursholm i nära samarbete med församlingen. Vi firar gudstjänst varje söndag med inbjudna predikanter, präster och lekmän, predikanter från frikyrkosamfund, och från katolska församlingen. 

Kapellet är mycket anlitat för dop, vigslar och begravningar. Vår kör medverkar vid nästan alla gudstjänster. 

Det här gör vi med en anställd, vår organist. I övrigt verkar ideellt kapellvärdinnor, kapellvärdar och många fler i olika roller, totalt ca 100 personer – vi har 700 medlemmar i vår vänförening.