Musik och Kapellkören

Musik har alltid varit en viktig del av Djursholms kapell. Kapellets musikaliska verksamhet fick fart från början eftersom Alice Tegnér, helt oavlönad, åtog sig att sköta den nya orgeln och körsången under gudstjänsterna. ”Fru Musica på Djursholm” kallades hon inte utan skäl.

Idag är det Djursholms Kapellkör som i första hand står för musiken i kapellet. Kören består av cirka 40 sångare och deltar i Kapellets gudstjänster ca 8 till 9 gånger per år. Utöver detta framförs även årliga vår- och julkonserter.

Sedan några år finns en manskör som sjunger allt från den traditionella manskörsrepertoaren till moderna stycken.

Kören repeterar tisdagskvällar i ”Änglagaraget” på Bragevägen 32 i Djursholm, nära Vasaskolan. Kören leds, utvecklas och inspireras av Cecilia von Heijne. Cecilia är utbildad sångpedagog och rytmiklärare vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

Välkommen att kontakta oss!
Cecilia von Heijne, 0736-435 346, cia_von_heijne@hotmail.com