Kapellvärdinnor och -värdar

När du kommer till Djursholms kapell möts du av kapellvärdinnor och kapellvärdar – en uppskattad lekmannafunktion. I dag finns det 25 värdinnor och 16 värdar.

Värdinnorna ansvarar för att besökare blir väl mottagna vid de olika förrättningarna. Ser till att blommor, ljus med mera finns på plats.

Värdarna sköter i första hand det som behövs utomhus, ser till att det är snyggt runt kapellet. Dessutom bistår de med skjuts uppför backen till gudstjänsterna för dem som inte klarar de 45 trappstegen.

Några av kapellets värdinnor