Kapellets vision etc

Vision

Djursholms kapell ska vara ett andligt vattenhål i Djursholm där vi utifrån vår oberoende ställning inom Svenska Kyrkan och stiftelsens tradition erbjuder gudstjänster, förrättningar och annan intresseväckande/tänkvärd verksamhet.

Verksamheten ska präglas av öppenhet, ekumenik och ett ideellt engagemang. Genom att erbjuda ett relevant utbud både intellektuellt, andligt och musikaliskt ska vi sträva efter att vara en aktiv del i samhället.

Verksamheten ska vara ett stöd i det mänskliga sökandet och en ledsagare/rådgivare/vägvisare i de utmaningar som ett sekulariserat samhälle medför.

Mission

  • Vi ska erbjuda inspirerande gudstjänster och goda predikanter
  • Vi ska ha ett levande musikutbud och erbjuda stämningsfulla förrättningar.
  • Vi ska vara en källa till värme och gemenskap
  • Vi ska vara aktiva på det andliga området i Djursholm och ha en bra och nära relation till Danderyds församling.

Position

Kapellet ska vara en prediko- och förrättningskyrka med lokal förankring och stor förståelse för det sekulariserade samhället och dess utmaningar. Kapellet ska vara en trygg, stabil och välkomnande plats där det tidlösa kristna budskapet presenteras på ett intellektuellt, lyhört och aktuellt sätt med respekt för form och tradition.

Ledord

Öppenhet – högt i tak, ekumenik, religionsdialog, välkomnande, tillgängligt i form av gudstjänster, förrättningar, evenemang, föreläsningar etc.

Oberoende – en fristående stiftelse som ser som sin uppgift att gestalta något av svenska kyrkans närvaro i Djursholm, lekmannaengagemang, ekumenik, religionsdialog.

Inspiration – Ordet presenteras på ett kompetent, engagerande och inspirerande sätt av goda predikanter. Vackra, stämningsfulla förrättningar med hög servicenivå kan inspirera till andlighet. Genom att komplettera verksamheten med föreläsningar, evenemang etcetera inspirerar vi människor att fundera över kristna värderingar och andligt sökande.