Hantering av personuppgifter (GDPR)

Föreningen Djursholms Kapellvänner behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera med föreningens medlemmar med post och e‐post. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

De personuppgifter föreningen behandlar är namn, adress, telefonnummer samt e‐postadress till föreningens medlemmar. Föreningen delar inte personuppgifter med tredje part.

Insamling och behandling av personuppgifter sker med stöd av de lagliga grunderna för samtycke, avtal och rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna sparas i högst ett år efter avslutat medlemskap.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke för behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten innan samtycket återkallades. Du har rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade av föreningen. Du har också rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig.

Personuppgiftsansvarig är Föreningen Djursholms Kapellvänner, Vendevägen 5F, 182 69 Djursholm. Kontaktperson: Mats‐Ola Mattsson, Tel: 0708-876342, mattssonmatsola@gmail.com.

Läs mer i Policy för personuppgiftshantering.