Bokning

Välkommen att boka kapellet för dop, kyrklig vigsel och begravning. 

Djursholms kapell drivs av en fristående stiftelse som bjuder in till gudstjänster, konserter och föredrag. Vårt kapell är en omtyckt plats för dop, vigslar och begravningar.  Kapellet har ett nära samarbete med Danderyds församling.

De som önskar boka Kapellet för dop, vigsel eller begravning behöver kontakta sin hemförsamling eller kyrkoherden i Danderyds församling gällande präst som kan förrätta dopet, vigseln eller begravning. Kapellet har inte egen tillgång till präst, däremot finns musiker och kapellvärdinnor och -värdar varav många är helt ideellt engagerade.

Den som inte är medlem och som vill vigas i Svenska kyrkans ordning eller ombesörja begravning i Svenska Kyrkans ordning för icke medlem ska vända sig till kyrkoherden i Danderyd med sin begäran.

I hyran ingår, förutom kapellet, även organist och service av våra kapellvärdinnor.

Dop

  • Dop i Svenska kyrkans ordning: 2.500 kr
  • Dop i annan kyrkans ordning, där Svenska kyrkan har kyrkogemenskap: 2.500 kr
  • Kapellet upplåtes inte för namngivningsceremonier

Vigsel

  • Kyrklig vigsel: 7.000 kr
  • Vigsel i annan kyrkas ordning: 7.000 kr
  • Kapellet upplåtes inte för borgliga vigslar

Begravning

  • Begravning i Svenska kyrkans ordning: 7.000 kr
  • Begravning i annan kyrkas ordning, där Svenska kyrkan har kyrkogemenskap: 7.000 kr
  • Begravning i annan ordning (även kallat borglig begravning): 15.000 kr oavsett medlemskap eller inte i något samfund
  • Vid icke-kyrklig begravning får inga ändringar göras i själva kyrkorummet.

Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar inget extra för präst som tjänstgör i Kapellet vid dop, vigsel eller begravning. Detta ingår i att vara medlem i Svenska kyrkan.

Inträde och medlemskap i Svenska kyrkan begär man i den församling där man bor.

För information och bokning kontakta Christiane Höjlund, telefon 070-952 81 82 eller e-post bokning@djursholmskapell.se.