Beskows–Tegnérs troshymn

Natanael Beskows Troshymn (musik: Alice Tegnér)
”Vår kristna tro”, utgiven 1929

Vi tror på Gud Fader allsmäktig
världarnas skapare,
människors förbarmare.
Hans allmakt förkunnar himlen och jorden.
Fader är han i Jesus vorden,
som dog för hela världens liv.
Mot synd och allt ont han oss försvarar,
i tro och helgelse oss bevarar
med den heliga andens makt.
Ett evigt liv vill han oss giva,
att vi skola hos honom förbliva,
fullkomnade i hans rike.
Amen.