Beskows nyårspsalm

Denna nyårsaftonspsalm tillkom 1921. Den sista strofen skrevs i direkt anslutning till nyårsbönen i Djursholms kapell 1921 (Liedgren, 1948). Psalmen togs med i PsBF 1936 (feb.), men när den upptogs i PsB 1937 ändrades slutstrofens mittrader (»och lever på ditt bud/ Så går jag mot din öppna famn«). [Den gamla psalmboken. Ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker, Svenska Akademien 2001.]

Natanael Beskow, porträttbild från början av 1920-talet.

Nyårsaftonspsalm av Natanael Beskow
Nr 469 i 1937 års psalmbok
Nr 508 i 1986 års psalmbok. Melodi: Adam Krieger, 1667

1. Nu kommer kväll med vilans bud,
Och bördan lägges av.
Nu vill jag tacka dig, min Gud,
För allt vad året gav:

2. För hus och hem och dagligt bröd,
För jordelivets id,
För tröst i nöd, för liv i död,
För himmelrikets frid.

3. Och gryr för mig en morgondag,
Så är den dagen din;
Så är din vilja all min lag,
Och all din kärlek min.

4. Så står jag här i Jesu namn.
Jag lever på ditt bud;
Jag går emot din öppna famn,
Min Fader och min Gud.

Beskow_Nyårspsalm-Kväll