Begravning

iStock_000009076734XLarge

Djursholms kapell ger stort utrymme för efterlevande att ordna en värdig begravning. Det vackra kyrkorummet i jugendstil inbjuder till ro och vänlighet. Många anhöriga vänder sig till en begravningsbyrå, som tryggt tar hand om alla arrangemang.

Idag väljer dock allt fler anhöriga att själva utforma olika inslag för att ge avskedet en personlig prägel. Ett eget bårtäcke, jord från en kär plats eller minnen från ett yrkesliv förstärker ofta stunden. Den som önskar får den avlidnes favoritmusik spelad.

Kapellet öppnar även upp för borgerliga begravningar, något som blir allt vanligare. Här bjuds möjlighet att fritt utforma avskedet, man följer ingen kyrklig ritual – akten kan vara helt fri från religiösa symboler. En släkting eller nära vän utses vanligen till officiant, församlingen förmedlar också kontakt med förrättare. Även medlemmar i Svenska kyrkan får begravas borgerligt. Att samlas kring en urna, då kroppen alltså redan kremerats, förekommer idag som ett alternativ till kistbegravning.

Alla som är bokförda i Sverige betalar via skattsedeln en begravningsavgift. I denna ingår lokal för ceremonin, kremering, gravsättning/gravplats i 25 år.

För priser och information om bokning av begravning se sidan Bokning.