Alice Tegnér – fru Musica på Djursholm

alicetegnerflyge1

Orgeln i Djursholms kapell sköttes de första femton åren av Alice Tegnér. Hon var redan en skicklig pianist, men inför orgelns pedaler och kopplingar ville hon först öva noggrant.

I ett brev till mamma (Sandström) skriver Alice (då 34 år):

”Nyss var grefve Kalling här och bad att få vara med då jag afprofvar orgeln. Idag halv tre skall det bli. Det är ängsligt för mig att sköta denna stora, dyra pjes. Vet Mamma att i söndags hade vi första repetitionen på min nya andliga sång (Luk. l l: 28, Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det), och jag ska glädja Mamma med, att hela kören sade att kompositionen var stämningsfull och vacker. I synnerhet på dr. Göthes [kapellets dirigent] omdöme sätter jag värde.”

Alice Tegnér, en av våra mest älskade svenska tonsättare, genomgick Högre Lärarinneseminarium i Stockholm samt studerade musik för bland annat Ludvig Norman (piano) och Johan Lindegren (komposition). I sitt arbete som lärare ansåg hon musiken vara karaktärsdaningens största hjälpmedel. Hennes sångsamling ”Sjung med oss, mamma!” sägs ha skapat den klassiska barnvisan i Sverige.

Alice Tegnér är mindre känd för sitt övriga komponerande. Bland hennes större kompositioner märks exempelvis fyra kantater. Tegnérs komponerande följer en nordisk romantisk linje, präglad av en rik melodisk ingivelse och fin poesi.

En hymn till stjärnan. Text: Natan Söderberg
Engelbrekts Motettkör, Bengt Eklund, dir
Betlehems stjärna (Gläns över sjö och strand). Text: Viktor Rydberg
Håkan Hagegård, Adolf Fredriks Bachkör, Anders Öhrwall, dir
Herdarna spela för Jesusbarnet. Text: Alice Tegnér
Adolf Fredriks Flickkör, Bo Johansson, dirigent